Number of Visitors : 1483232

સુપ્રભાત

English Word
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
Good morning !
zǎoshàng hǎo
ઝાઓશાન્ગ્ક હાઓ

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
આવજો
Good bye
Zàijiàn
ઝાઇચીએન
ટોકિયોથી ઑસ્કા જવા માટે કેટલા કલાક થાય છે?
From Tokyo to Osaka, how many hours is it?
---
---
તમારું નામ શું છે?
What is your name?
Nín guì xìng ? (formal)
નીન ગ્ક્વે શીન્ગ્ક
તમારું સ્વાગત છે
You are welcome.
Bié kè qi !
પી એખ છી !
તમારો આભાર
Thank you.
Xièxie
શીએશીએ