Number of Visitors : 878716

સુપ્રભાત

English Word
French - Word
French - Pronunciation
Good morning !
Bonjour
બોંઝુર

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
French - Words
French - Pronunciation
આવજો
Good bye
Au revoir
ઓ રવ્વાર
ટોકિયોથી ઑસ્કા જવા માટે કેટલા કલાક થાય છે?
From Tokyo to Osaka, how many hours is it?
De Tokyo à Osaka, combien d'heures sont cela ?
દ તોક્યો આ ઓસાકા, કોમ્બીઆં દર સોં સલા?
તમારું નામ શું છે?
What is your name?
Comment vous vous appellez?
કોમોં વુ વુ ઝાપલે?
તમારું સ્વાગત છે
You are welcome.
De rien
દ રીઆં
તમારો આભાર
Thank you.
Merci
મેરસી