Number of Visitors : 1500792

શુભ સંધ્યા

English Word
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
Good evening !
Wǎnshang hǎo
વાન્શાન્ગ્ક હાઓ

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
મને ટેમપુરા (જાપાનીઝ સી ફૂડ) ખાવું પસંદ છે
I would love to eat tempura.
Wǒ xĭhuan chī….
વો શીહુઆન ચ્ર....
મને થોડી ભૂખ લાગી છે
I am little hungry.
Wǒ yǒudiǎnr è.
વો યોઉતીએન અ.
મને ભાત/ નુડલ્સ જોઈએ છે
I want rice/noodles.
Wǒ yào mǐfàn/ miàntiáo.
વો યાઓ મીફાન/ મીએનથીઆઓ.
મને વાક્ય સમજાયું નહીં
I don’t understand the sentence.
Wǒ bú míng bái zhè gè jùzǐ.
વો પુ મીન્ગ્ક પાઇ ચ્ર ગ્ક ચુત્ઝ.
મહેરબાની કરીને તમે મને મદદ કરશો?
Can you help me, please ?
Nǐ kéyǐ bāng wǒ ma ?
ની ખયી પાન્ગ્ક વો મા?